Εκκίνηση ιστοσελίδας

2013-02-18 13:43

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα. Μέσα από αυτή θα παρουσιάζονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την τεχνολογία και τις εφαρμογές στο χώρο του δημοτικού σχολείου.