ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Το «Αριστοτέλειο» – Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών STEAM Academy – (Science Culture Educational Center – Aristotelio) ιδρύθηκε το 2014. Οι δημιουργοί του, αξιοποιώντας την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που αποκόμισαν από την υλοποίηση και συμμετοχή σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ άλλων και της συμμετοχής ως πρεσβευτές του δικτύου “Scientix” (Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο), ίδρυσαν το «Κέντρο» με σκοπό να μεταφέρουν στην Ελλάδα όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και φιλοσοφίες. Σκοπός του είναι η δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας εκπαιδευτικής καινοτομίας που θα υποστηρίζεται από ένα πλαίσιο δημιουργικών εκπαιδευτικών ιδεών, στην παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης και σχετίζεται με τα πεδία των επιστημών και του πολιτισμού. Για την επιτυχημένη διαθεματική προσέγγιση ακολουθείται η πλέον σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics) η οποία εμπλέκει εποικοδομητικά τα πεδία των τεχνών και του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία προσπαθεί να εισάγει τους μαθητές σε μια νέα αντίληψη και γνώση τόσο των επιστημών, όσο και των διαδικασιών του επιστημονικού τρόπου σκέψης και εργασίας.

www.kepearistotelio.gr/

 

STEM DISCOVERY WEEK 2018 - EUROPEANA

Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο» συμμετέχει ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά στην εκδήλωση «STEM Discovery Week” του δικτύου "Scientix" (#STEMDiscoveryWeek)
 
Αυτή τη χρονιά οι εκδηλώσεις του «Κέντρου» είναι αφιερωμένες στο «Europeana Project» (Europeana.eu​) και τη προσπάθεια δια θεματικής συνεργασίας και εμπλοκής των πεδίων των επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς . 
Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του «Κέντρου» θα υλοποιήσουν επιλεγμένα εκπαιδευτικά σενάρια της συλλογής Europeana που έχουν προσαρμοστεί ανάλογα για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. 
ΟΙ δραστηριότητες αυτές είναι ανοιχτές, όχι μόνο για τους μαθητές του «Κέντρου» αλλά και για όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν δωρεάν σε αυτές.
Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο» συμμετέχει ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά στην εκδήλωση «STEM Discovery Week” του δικτύου "Scientix" (#STEMDiscoveryWeek)
 
Αυτή τη χρονιά οι εκδηλώσεις του «Κέντρου» είναι αφιερωμένες στο «Europeana Project» (Europeana.eu​) και τη προσπάθεια δια θεματικής συνεργασίας και εμπλοκής των πεδίων των επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς . 
Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του «Κέντρου» θα υλοποιήσουν επιλεγμένα εκπαιδευτικά σενάρια της συλλογής Europeana που έχουν προσαρμοστεί ανάλογα για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. 
ΟΙ δραστηριότητες αυτές είναι ανοιχτές, όχι μόνο για τους μαθητές του «Κέντρου» αλλά και για όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν δωρεάν σε αυτές.

 

Scientix STEM Week 2018.pdf (602,4 kB)

STEM DISCOVERY WEEK 2018 - EUROPEANA

The Science Culture Educational Center – “Aristotelio” is actively participating for the second consecutive year in the event “STEM Discovery Week”.
This year, "Center’s" event is dedicated to Europeana project and it’s attempt to engage interdisciplinary the fields of science and cultural heritage.  For this purpose throughout the week the "Center's" teachers will implement selected educational scenarios from Europeana collection adapted to specific age group of primary education.
These activities will not be open only to the "Center's" students, but also will be open to the students of primary schools of the wider region.
 
 

Δίκτυο "Scientix"   -   Φεστιβάλ "Ξετυλίγοντας την επιστήμη"

 

Το Scientix https://www.scientix.eu/ διοργανώνει για την περίοδο 24/4/17 έως 30/4/2017 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την εβδομάδα STEM #STEMDiscoveryWeek,.

STEM WEEK FESTIVAL1.pdf (4 MB)

STEM WEEK FESTIVAL2.pdf (3,5 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο», συμβάλει ενεργά σε αυτή τη προσπάθεια και διοργανώνει την συγκεκριμένη εβδομάδα, την οργάνωση του φεστιβάλ «Ξετυλίγοντας την Επιστήμη» (Unboxing Science). Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν δράσεις που σα στόχο έχουν την εμπλοκή των νεαρών μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα πεδία STEM. Μέσα από δραστηριότητες: Παιδικής λογοτεχνίας, κουκλοθεάτρου, θεάτρου, εικαστικών, κατασκευών, δημιουργικού παιχνιδιού οι εμψυχωτές του κέντρου σχεδίασαν καινοτόμες δραστηριότητες ειδικά για αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η προσέγγιση επιστημονικών πεδίων μέσα από μια εναλλακτική προσέγγιση παιγνιωδών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες καθώς και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας.

 

Το «Αριστοτέλειο» - Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών  – (Science Culture Educational Center – Aristotelio) ιδρύθηκε το 2014. Οι δημιουργοί του, αξιοποιώντας τη γνώση που αποκόμισαν από την ήδη πεντάχρονη υλοποίηση πρωτοπόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιστημών, ίδρυσαν το «Κέντρο» με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών για την παροχή τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που σχετίζεται με τα πεδία των επιστημών και του πολιτισμού. Μέσα από την υλοποίηση ολιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, το «Κέντρο» επιθυμεί να οικοδομήσει ένα πολυπρόσωπο, πολυεπίπεδο και σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και μάθησης. Ένα εκπαιδευτικό και δημιουργικό περιβάλλον, όπου οι γνώσεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων θα οικοδομούνται σταδιακά. Μολονότι δίνεται έμφαση στις μικρές ηλικίες (Νήπια, Δημοτικό, Γυμνάσιο) το «Κέντρο» στοχεύει παράλληλα και στη δημιουργία εμπειριών των εκπαιδευτικών και των γονέων (ολόκληρου του πληθυσμού), μέσα από μια σπειροειδή αέναη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση. Αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή θα είναι τόσο εξειδικευμένοι συνεργάτες, όσο και Πανεπιστήμια, κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα αλλά και γενικότερα εκπαιδευτικοί φορείς από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της προσπάθειας αυτής αποτελεί μοναδικό εγχείρημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό πως παρόμοιο πλαίσιο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από την Σουηδία και τη Λιθουανία, μέσα από την ανανέωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών αυτών, στο διάστημα 2017 – 2027.

Σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται ήδη και σχεδιάζονται να υλοποιηθούν άμεσα στις εγκαταστάσεις του «Κέντρου» (Μακρινίτσης 131 Β’), αυτές περιλαμβάνουν, τόσο εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις και πλήθος άλλων δράσεων που σα στόχο θα έχουν την προώθηση των επιστημών και του πολιτισμού. Σε αυτούς τους χώρους επιδίωξη είναι, με γνώμονα και οδηγό τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, αλλά και τη βιωματική και συνεργατική εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων, να δημιουργηθεί και να δομηθεί σταδιακά, ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων. Το πλαίσιο αυτό αφορούσε και αφορά όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, οι οποίοι ωφελούνται πολυεπίπεδα από τη συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολίζονται στην εκπαίδευση επιστημών και αποτελούν πρωτοπόρο και καινοτόμο προσπάθεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχοι των προγραμμάτων είναι η νέα ευρωπαϊκή φιλοσοφία στην εκπαίδευση επιστημών, γνωστή ως STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), η οποία μέσα από μία νέα διαθεματική εκπαιδευτική μεθοδολογία προσπαθεί να εισάγει τους μαθητές σε μια νέα αντίληψη και γνώση τόσο των επιστημών, όσο και των διαδικασιών του επιστημονικού τρόπου σκέψης και εργασίας. 

Για το σχολικό έτος 2015 -2016 το Κέντρο από τον προηγούμενο μήνα, έχει εκπονήσει και υλοποιεί, με τη βοήθεια και τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων εκπαίδευσης Ελληνικών και Ευρωπαϊκών, τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα και σειρά μικρών δράσεων στο πλαίσιο των επιστημών. Συγκεκριμένα υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

1. «Η φυσική μαγεύει»,  για μαθητές Β’ Γυμνασίου. Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην εμβάθυνση των εννοιών της Φυσικής μέσα από σειρά εργαστηριακών προσεγγίσεων και προσομοιώσεων.

2. «Από τον Αρίσταρχο στον Κοπέρνικο: Ανακαλύπτοντας το διάστημα», για μαθητές Α’ Γυμνασίου. Τόσο το πρόγραμμα, όσο και η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιούνται στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρεία ESA (European Space Agency), και το δίκτυο Galileo (Galileo Teacher Training Program). Στο τέλος του προγράμματος προγραμματίστηκε, για τους επιθυμούντες, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου της ESA στην Ολλανδία, καθώς και επίσκεψη σε αντίστοιχα μουσεία επιστημονικού ενδιαφέροντος όπως το NEMO στο Άμστερνταμ.

3. «Καλή σας μέρα κύριε Higgs - CERN», για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας CERN (European Organization for Nuclear Research). Με το τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, για τους επιθυμούντες, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη καθώς και σε μουσεία επιστημών και τεχνολογίας στο Μιλάνο και στο Μόναχο.

4. «Ταξίδι στη μαγεία της επιστήμης», για μαθητές Ε’ Δημοτικού. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί να εμπλέξει μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στη φύση των επιστημών, στην επιστημονική έρευνα και τα επιτεύγματα αυτής. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».  

Παράλληλα θα υλοποιηθούν σειρά επιστημονικών δράσεων - μικρών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο στα πλαίσια διεθνών ετών ή διαγωνισμών ελληνικών και διεθνών.

Στα πλαίσια συνεργασίας με την Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου «Άγιος Ιωσήφ», το «Κέντρο» υλοποιεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής, πρόγραμμα επιστημών για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ καθώς και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.  

Επίσης στις εγκαταστάσεις του «Κέντρου» το τρέχων χρονικό διάστημα υλοποιείται, από την Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (OMEP Μαγνησίας), κύκλος σεμιναρίων εκπαιδευτικών με τίτλο «Ομάδα Μελέτης Παιδικής Λογοτεχνίας» και εισηγήτρια την κ. Μένη Τσίγκρα.

Καλώς ήλθατε.

Η δημιουργία αυτού του χώρου σηματοδοτεί την απαρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, για την πληρέστερη εισαγωγή, ένταξη και διδασκαλία των θετικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Κοινωνοί, αλλά και παραλήπτες της προσπάθειας αυτής θα είναι πρωτίστως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Για την ολόπλευρη προσέγγιση του θέματος θα κινηθούμε σε τρεις αλληλένδετους άξονες που θα περιλαμβάνουν:

Α) Πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σχετικά, τόσο με θεωρίες μάθησης, όσο και με το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής των θετικών επιστημών.

Β) Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και εφαρμογή της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στη σχολική τάξη.

Γ) Δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και κοινής αλληλεπίδρασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσα από την κατάθεση διδακτικών προτάσεων ή προβληματισμών σχετικά με την διδασκαλία των θετικών επιστημών.

Όλοι οι προαναφερθέντες παράμετροι θα βοηθήσουν κυρίως τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Θα μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και θα νιώσουν σίγουροι, στα βήματα που θα ακολουθήσουν, σε ένα μελλοντικό σχεδιασμό και εφαρμογή ενός διδακτικού πλάνου ή σεναρίου. Με αυτό τον τρόπο θα οδηγήσουν τους μαθητές τους να χαρούν τη διαδικασία της μάθησης, προσφέροντάς τους το απαραίτητο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε η γνώση που θα οικοδομήσουν να αποκτήσει νόημα γι αυτούς.         

     Οι διαχειριστές

Καραγιάννης Ηρακλής                   Μακρής Νικόλαος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί

 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δυνατότητα

που δίνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα να συμμετάσχουν (μέσω κλήρωσης) σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από 19 – 21 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαικού Σχολικού Δικτύου και σχετίζεται με την τάξη του μέλλοντος FCL (Future Classroom). Όλα τα έξοδα μετακίνησης διαμονής και συμμετοχής καλύπτονται από τους διοργανωτές.

Η δυνατότητα συμμετοχής στο σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις θετικές επιστήμες.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών που θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης που αναπτύσσονται από Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα. Η διάχυση αυτής της ενημέρωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες επιμορφωτικές ευκαιρίες στο μέλλον.  

Στο επισυναπτόμενο "Ενημερωτικό σημείωμα"  μπορείτε να βρείτε σχετικό λινκ για την αίτητση συμμετοχής εκπαιδευτικού στο  7th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab, organized by Scientix  και ενημερωτικό του «Κέντρου Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο».

 

Ενημερωτικό σημείωμα για 7th Science Project Workshop Σχολικές Μονάδες.pdf (204421).

 

Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών - Αριστοτέλειο.pdf (305255)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Μαγνησίας και το ανώτατο όριο συμμετοχών των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τους υπεύθυνους υλοποίησης. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

 

Ενημέρωση CERN.pptx (196,4 kB)

 

 

Διοργάνωση Ημερίδας.

«Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Μαγνησίας, την Ελληνογερμανική Αγωγή,  τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τη Σχολική Σύμβουλο της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν το Σάββατο 25 Μαΐου 2013 στην Πορταριά ημερίδα με θέμα:  «Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Σκοπός της ημερίδας είναι η προσέγγιση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών τόσο από τη σκοπιά των σύγχρονων θεωριών μάθησης όσο και από αυτή των πρακτικών/βιωματικών εργαστηρίων.

Προκειμένου η πρακτική/βιωματική προσέγγιση να έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση εργαστηρίων, να αποστείλουν τη σχετική πρότασή τους έως τη 1η  Απριλίου 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimporta@sch.gr ή schporta@otenet.gr. Το πρακτικό/βιωματικό εργαστήριο μπορεί να αφορά τη διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας των Φ.Ε. με απλά πειραματικά υλικά ή την παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου με τη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Το σενάριο, ενδεικτικά, μπορεί να προέρχεται από τα μαθήματα των Φ.Ε , της Μελέτης Περιβάλλοντος ή της Γεωγραφίας και να αποτελεί είτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διδακτικής πρακτικής είτε μεμονωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η πρόταση που θα καταθέσετε θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με  τα υλικά και τα  ηλεκτρονικά μέσα που θα χρειαστείτε για την παρουσίαση του σεναρίου. 

Για το ακριβές πρόγραμμα της ημερίδας, καθώς και τις δηλώσεις εγγραφής και παρακολούθησης, τόσο των διαλέξεων όσο και των εργαστηρίων, θα υπάρξει νεότερη αναλυτική ενημέρωση ή σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο: https://science4primaryschooleducators.webnode.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2428090240 Καραγιάννης Ηρακλής ή στο 6976559659 Μακρής Νικόλαος.