Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης.

Το βιβλίο "Πειράματα Φυσικών Επιστημών με Υλικά Καθημερινής Χρήσης" αποτελεί μια πολύ καλή προσπάθεια βοήθειας προς τους δασκάλους που επιθυμούν να εμπλακούν με τις πειραματικές διαδικασίες αλλά φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα. Το ΕΚΦΕ Ηρακλείου ψηφιοποίησαν το βιβλίο "Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης" (ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000) το οποίο είχε μοιραστεί στα σχολεία το 2000. Το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει πολλά και χρήσιμα πειράματα που μπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων οργάνων και διατάξεων, ενώ παρέχει παράλληλα και τις απαραίτητες γενικές γνώσεις που απαιτούνται σε κάθε πείραμα. Το βιβλίο μπορεί να το βρει κανείς στον ιστότοπο  2ekfe.ira.sch.gr/index.php/events/labs-schools/141-peiramata-apla-ylika-oedb-2000

Βιβλία Διδακτικής Φυσικών Επιστημών